ราคาแอร์ LG

ราคาปรับขึ้นลงได้ / Price may change

ราคารวมติดตั้ง รวมอุปกรณ์ ทุกอย่างแล้ว / Installation included

 LG INVETER ISR                      BTU               Full Price           Promotion

  INVERTER R32 

ISR10E 9200 18,000 13,500
ISR13E 12000 21,000 14,900
ISR18E 18000 28,000 21,900
ISR24E 21600 34,500 27,500

 

ราคาปรับขึ้นลงได้

**ราคารวมติดตั้ง รวมอุปกรณ์ ทุกอย่างแล้ว**

 

 

 

 

 

Visitors: 5,893