ราคาแอร์ Mitsubishi Heavy Duty

ราคาปรับขึ้นลงได้ / Price may change

ราคารวมติดตั้ง รวมอุปกรณ์ ทุกอย่างแล้ว / Installation included

 

 

MISUBISHI HEAVY DUTY          BTU             Full Price           Promotion

            (SRK-R32)

SRK10CXV-W1 9175 19,900 15,900
SRK13CXV-W1 12262 21,000 17,900
SRK18CXV-W1 18447 31,500 25,500
SRK24CXV-W1 25249 41,500 34,500

 

 

 

 

Visitors: 5,893